Pila-fonden

Pila-fonden är ett initiativ av Uppsala Handbollsklubb där medel avsätts löpande till förmån för de som annars inte haft ekonomisk möjlighet att låta sitt barn utöva idrott, nu kan söka stöd för detta. 

Bidraget kan sökas av målsman till barn och ungdomar mellan 6-16 år.

Tanken med bidraget är i grunden att även de som har det svårt ekonomiskt skall ha möjlighet att låta sina barn utöva idrott. 

Bidraget som beviljas är fri spelaravgift under ett år/barn (600kr-1400kr)

För att kunna behandla er ansökan behöver vi ha följande uppgifter:

Namn på målsman.

Adress.

Telefonnummer.

Ev. E-postadress.

Namn på barnet ifråga.

Ålder på barnet.

Kort presentation över situationen, bakgrund varför stödet behövs.

Ovan uppgifter skickas till Uppsala Handbollsklubb via post eller e-post enligt nedan:

Uppsala Handbollsklubb, Egilsgatan 15 Kv, 753 35 Uppsala alternativt via e-post till: uhkordforande@gmail.com

 

Märk försändelsen eller ämnesraden med: Pila-fonden.

Ansökningarna tas upp löpande i föreningens styrelse som en enskild punkt vid varje styrelsemöte och beslut tas från fall till fall om stödet beviljas. Stödet löper årsvis, ett år per barn och beslut kan inte överklagas. Styrelsen idkar sekretess gällande inkomna ansökningar samt dess innehåll.

Vid beviljade ärenden meddelas målsman personligen i nära anslutning till beslutet.