Vill du börja spela handboll? - Klicka här för att komma till informationen
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Pila-fonden

Pila-fonden är ett initiativ av Uppsala Handbollsklubb där medel avsätts löpande till förmån för de som annars inte haft ekonomisk möjlighet att låta sitt barn utöva idrott, nu kan söka stöd för detta. 

Bidraget kan sökas av målsman till barn och ungdomar mellan 6-16 år.

Tanken med bidraget är i grunden att även de som har det svårt ekonomiskt skall ha möjlighet att låta sina barn utöva idrott. 

Bidraget som beviljas är fri träningsavgift under ett år/barn (700kr - 1700kr)


För att kunna behandla er ansökan behöver vi ha följande uppgifter:

Namn på målsman

Adress

Telefonnummer

Ev. E-postadress

Namn på barnet ifråga

Ålder på barnet

Kort presentation över situationen, bakgrund varför stödet behövs


Ovan uppgifter skickas till Uppsala Handbollsklubb via post eller e-post enligt nedan:

Uppsala Handbollsklubb, Egilsgatan 15 Kv, 753 35 Uppsala alternativt via e-post till: ordforande@uppsalahk.se

 

Märk försändelsen eller ämnesraden med: Pila-fonden.


Ansökningarna tas upp löpande i föreningens styrelse som en enskild punkt vid varje styrelsemöte och beslut tas från fall till fall om stödet beviljas. Stödet löper årsvis, ett år per barn och beslut kan inte överklagas. Styrelsen idkar sekretess gällande inkomna ansökningar samt dess innehåll.


Vid beviljade ärenden meddelas målsman personligen i nära anslutning till beslutet.