Vill du börja spela handboll? - Klicka här för att komma till informationen
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Träningsavgifter

Träningsavgifter tom 2019-04-30 

*Nya träningsavgifter som gäller from 2019-05-01 är under utredning.


Ålder                                      Avgift (tom 2019-04-30)

Senior/junior                            2 x 1000 kr (faktureras per termin)

A-nivå (15 och 16 år)                1700 kr

B-nivå (13 och 14 år)                1600 kr

C-nivå (11 och 12 år)                1100 kr

D-nivå (9 och 10 år)                  1100 kr

E-nivå (8 år)                             700 kr

E-nivå (7 år)                             0 kr

Bollkul                                      0 kr

UHK Ekonomi
Kassör för Uppsala HK är Ivan Wästvind 0733-151003. Till sin hjälp har han Ulrika Melander, 070-862 54 19. Ekonomi sköter och ansvarar för bokföring och alla utbetalningar. ex domararvoden, utlägg, betalningar av anmälningsavgifter etc samt all fakturering till medlemmar.  Vi har även ett antal personer som har ansvar för specifika områden. För frågor rörande ekonomi maila till ekonomi@uppsalahk.se

Vid utlägg, reseräkning, domararvoden. etc fyll i underlag under rubrik dokument och skicka in  till adress ovan.

Ivan o Ulrika
Ersättningsprinciper inom klubben
  • Föreningen bedriver verksamheten på ideell basis och med ett förväntat stort engagemang från spelare, ledare och föräldrar.
  • All ersättning skall beslutas av styrelsen och skriftligt kontrakt skall etableras 
  • Kortare projektinsatser eller lagroller ersätts inte av klubben
  • Den normala ersättningen för en föräldrainsats åt klubben som löper över större delen av säsongen är att man slipper betala träningsavgiften för sitt barn.
  • Ersättning till tränare på senior och junior nivå sätts individuellt.
  • För utbetalning av ersättning måste lagansvarig meddela ekonomi@@uppsalahk.se vilka som skall ha ersättning.
  • Aktiva spelare som är tränare kan välja att slippa betala sin egen träningsavgift som ersättning för motsvarande belopp av sin tränarersättning.

Ersättning per TERMIN tom 2019-04-30
  Ingen erfarenhet Baskurs eller motsvarande
 Huvudtränare 1250kr 1500kr
 Hjälptränare 1000kr  1250kr

Flyga med SAS

Om Ni ska resa med SAS bokar ni med Gruppresor.

Vår kod är UPPHKSE 

Har Ni frågor, kontakta Björn Kardell