Vill du börja spela handboll? - Klicka här för att komma till informationen
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Träningsavgifter säsong 2019/2020

Träningsavgifter för aktuella säsongen 2019/2020

Följande träningsavgifter gäller from 2019-05-01 och detta beslutades under styrelsemötet 2019-09-03.


· Bollkul (5-6 år)                          400 kr/år

· Mix -12 (7 år)                            800 kr/år

· F/P - 11 (8 år)                        1 100 kr/år

· F/P -10 (9 år)                         1 200 kr/år

· F/P -09 (10 år)                       1 200 kr/år

· F/P -08 (11 år)                       1 500 kr/år

· F/P -07 (12 år)                       1 500 kr/år

· F/P -06 (13 år)                       2 200 kr/år

· F/P -05 (14 år)                       2 200 kr/år

· A-ungdom (15-16 år)              2 750 kr/år  

·  Junior/Senior                         3 000 kr/år
    (För senior viss avgiftsreducering vid utfört arbete inom UHK, delfaktureras 2 ggr per år.)

· Veteraner                                 800 kr/år     1 träning (1 h) per vecka.Medlemsavgifter för 2019 fastställdes på årsmötet 2019-05-28 enligt följande:

 • Enskild medlemsavgift              600 kr     per medlem/år
 • Familjemedlemskap               1 000 kr     per familj/år

Alla spelare/ledare/domare + övriga som verkar inom UHK skall betala medlemsavgift.Grundläggande modell för hur vi fastställer träningsavgifter är:

 • Gällande Bollkul så har vi en lägre träningsavgift och detta ger ett visst underskott som stöds med pengar från bollkuls egna medlemsavgifter samt visst övrigt stöd.
 • Gällande Barn och Ungdom så är vår eftersträvan att dessa två verksamhetsområden hamnar nära ett nollresultat, viktigt att det inte blir minus resultat.
 • Gällande Senior/Junior verksamheten så täcks deras kostnader av deras egna avgifter, intäkter från matcharrangemang, sponsorer samt även beachverksamheten som stödjer denna verksamhet tills vi får in högre sponsorintäkter.


Lite mer information:

 • Gällande tränarersättning så kommer vi ersätta med samma ersättning som föregående år men alla tränare skall då ha en överenskommelse med styrelsen, detta kommer hanteras under hösten. Det betyder att UHK ekonomi kommer ordna utbetalning av ersättning utifrån dessa överenskommelser. Vi kommer även under hösten utveckla en modell för utökad träningsersättning för dom som har utbildning och erfarenhet.
 • Idag har vi en sponsringsintäkt som inte räcker för att stödja seniorverksamheten fullt ut men vi arbetar för att vi skall nå dit. Fram tills dessa så använder vi den del som behövs från beachverksamhetens överskott.
  Utöver stödet till seniorverksamheten så ger beachverksamheten fler fördelar som:
  - Gratis träningsavgift för beachträningar
  - Gratis träningstider för beachplaner tex Campus
  - Gratis lagavgift för UHK lag i Uppsala Beachcup
     + att spelarna slipper betala 150kr/spelare i sanktionsavgift till förbundet, UHK står för det.
  - Mycket roligt för våra ungdomar med egen Uppsala HK Beachcup där även dom som inte arbetar hänger med varandra på denna cup.
  - Bidrar 10.000 kr till lagtältet i Åhus (= 50% av kostnaden)
  - Sommarjobb för drygt 20 ungdomar
  - Vi utvecklar seniorverksamheten som våra ungdomar förhoppningsvis önskar att delta senare i livet.

 •  

  Övriga förutsättningar i UHK:s budget för detta verksamhetsår är följande:

  • NIU (Nationell Idrottsutbildning) som bedrivs på Celsius skolan är budgeterad till ett 0 resultat.
  • Kansli- och ekonomifunktion samt klubbis mm finansieras med intäkter från medlemsavgifter och klubbkortförsäljning 2 ggr per år.
  •  Alla CUP kostnader står spelarna för själva men fakturor för anmälningsavgifter, hotell och resor faktureras UHK där UHK ekonomi bokför kostnaden i lagkassan. Lagledaren beräknar fram kostnaden per spelare och Cup som UHK ekonomi sedan fakturerar respektive spelare. 
   Viktigt är att alla CUP-avgifter skall vara betalda innan cup genomförs.
   Detta betyder att UHK inte står för några cupkostnader.
  • Lagkassan nyttjas av lagen för att samla ihop pengar för utfört arbete som kan minska kostnader för cuper, träningsläger mm.
   Intäkter från all försäljning via Teamsales (Newbody etc), fikaförsäljning och övriga arbeten samlar ni i lagkassan.

  Uppsala HK styrelse
  3 sep 2019


  Träningsavgifter säsong 2018/2019

  Träningsavgifter föregående säsong 2018/2019

  Dessa träningsavgifter gäller tom 2019-04-30.


  Ålder                                      Avgift (tom 2019-04-30)

  Senior/junior                            2 x 1000 kr  + extra avgift jan på 600 kr

  A-nivå (15 och 16 år)                1700 kr + extra avgift jan på 510 kr

  B-nivå (13 och 14 år)                1600 kr + extra avgift jan på 480 kr

  C-nivå (11 och 12 år)                1100 kr + extra avgift jan på 330 kr

  D-nivå (9 och 10 år)                  1100 kr + extra avgift jan på 330 kr

  E-nivå (8 år)                             700 kr + extra avgift jan på 210 kr

  E-nivå (7 år)                             0 kr

  Bollkul                                      0 kr

  UHK Ekonomi
  Kassör för Uppsala HK är Ivan Wästvind 0733-151003. Till sin hjälp har han Ulrika Melander, 070-862 54 19. Ekonomi sköter och ansvarar för bokföring och alla utbetalningar. ex domararvoden, utlägg, betalningar av anmälningsavgifter etc samt all fakturering till medlemmar.  Vi har även ett antal personer som har ansvar för specifika områden. För frågor rörande ekonomi maila till ekonomi@uppsalahk.se

  Vid utlägg, reseräkning, domararvoden. etc fyll i underlag under rubrik dokument och skicka in  till adress ovan.

  Ivan o Ulrika
  Ersättningsprinciper inom klubben
  • Föreningen bedriver verksamheten på ideell basis och med ett förväntat stort engagemang från spelare, ledare och föräldrar.
  • All ersättning skall beslutas av styrelsen och skriftligt kontrakt skall etableras (gäller även aktiva spelare som är tränare)
  • Kortare projektinsatser eller lagroller ersätts inte av klubben
  • Ersättning till tränare på senior och junior nivå sätts individuellt.
  • För utbetalning av ersättning måste lagansvarig få godkänt av kassören samt meddela ekonomi@@uppsalahk.se vilka som skall ha ersättning.

  • Modell för ersättning av ungdomstränare är under utveckling och förväntas vara klar under hösten 2019.

  Ersättning per TERMIN tom 2019-04-30
    Ingen erfarenhet Baskurs eller motsvarande
   Huvudtränare 1250kr 1500kr
   Hjälptränare 1000kr  1250kr

  Flyga med SAS

  Klubben har ett kundnummer hos SAS om ni ska boka flygresa till bortamatch så att inte någon enskild ska behöva ligga ute med pengarna. 

  NC1040152/UPPSALA HK användas när ni köper gruppresor (Sportresor) hos SAS.

   

  Betalningsfrist är 10 dagar efter att resebevis har skickats ut. Fakturan skall vara betald före avresan.

   

  Viktigt att tänka på!

  Kundnumret kan användas när det är mer än 21 dagar kvar till avresa, är det mindre än 21 dagar behöver resan betalas med kreditkort.