Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Projektbeskrivning
2015-05-27 23:40

Bakgrund

Ungdomsdomare har en mycket utsatt position och väldigt många slutar efter bara dömt ett fåtal matcher. Det är framför allt ledare och föräldrar som via sina klagomål och kritiska kommentarer skapar denna negativa atmosfär. Uppsala HK vill göra något åt detta.

Mål

Uppsala HK skall under säsongen 2015/2016 skapa den bästa tänkbara atmosfären för domare.

Hur?

Vi avser att i första hand arbeta med förhållandena före, under och efter matcherna. Men vi kommer även att ge domarna stöttning i form av föreläsningar, mentorskap m.m.. Vi avser även vid en ledarkonferens innan säsongen jobba med detta projekt tillsammans med alla ledare.

Domarvärdar

Till varje match finns en domarvärd (en seniorspelare) vars uppgift är.

·         Före match: Informera ledare och domare om projektet. Uppmana att inte klaga på domaren under match och informera om att ledarna kommer ges möjlighet att bedöma domarens insats efter matchen.

·         Under match: Registrera eventuella olämpliga klagomål på domarna från ledare, spelare eller publik. Om möjlighet ges försök få de som klagar att sluta genom att på ett trevligt sätt informera om vårt projekt.

·         Efter match: Kort avstämning med ledarna från respektive lag där de får bedöma domarnas insats som

o   ”Mycket bra”,

o   ”Bra”,

o   ”Kan förbättras”. (Om lämpligt kan ledarna här få komma med konstruktiva tips.)

Uppmana ledarna att ge domarna beröm/feedback och om tid ges ska domarvärden ha en kort avstämning med domarna.

 

Genom att använda en app från företaget SurveyMonkey skapar vi en enkät som domarvärden enkelt registrerar alla svar direkt i sin telefon. Utöver ledarnas omdömen betygsätter domarvärden publiken, hemmalagets ledare och bortalaget ledare på en tregradig skala avseende deras attityd mot domarna: ”Inga klagomål”, ”Vissa små klagomål”, ”Omfattande klagomål”. Varje månad publicerar vi på vår hemmasida en domarbarometer där man kan avläsa hur domarna behandlats på våra matcher.

Övrigt

I våra hallar kommer vi att sätta upp en banderoll med de viktiga budskapen från projektet.

Varje domare kommer att få två domartröjor var.

Lotta Wikman Öman (advokat på Ahlford Advokatbyrå) kommer att föreläsa för våra domare om Rätt och Fel.

Emil Blanc (elitseriedomare) kommer att föreläsa för våra domare om vad som krävs för att bli domare på elitnivå. (Inte tillfrågad ännu)

Per Gullbrant (UGL ledarskapsutbildare) kommer att föreläsa om ”att leda”.

Ledarkonferens i augusti då vi förankrar och diskuterar detta projekt med alla ledare i klubben. 

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Uppsala HK, 30/05 14:17 
Uppsala HK, 23/05 15:16 
Uppsala HK, 23/05 15:12 
Uppsala HK, 22/05 20:51 
Uppsala HK, 01/05 11:52