Anmälan


Välkommen till Uppsala HK!


Att vara medlem i Uppsala HK from 2021-05-01 kostar enligt följande:


Familj  1.000 kr

Enskild medlem 600 kr


För att anmäla dig eller bli medlem i vår förening ber vi dig fylla i nedan formulär. Avgiften kommer att skickas på registrerad mail inom 14 dagar.


Glöm inte att ange vem avgiften gäller för. Har Ni valt familjemedlemsskap så måste ni skicka in namn och födelsedatum på samtliga som medlemsskapet omfattar till 
Frågor skickas till ekonomi@uppsalahk.se.

Tack för din anmälan!

Med vänliga hälsningar
Uppsala HK

Genom att anmäla er/ert barn till Uppsala HK godkänner ni att vi använder uppgifterna i vårt register enligt PuL (personuppgiftslagen). Ni samtycker med föreningens stadgar, rutiner och regelverk.


Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ, grupp eller lag som tex. namn, bild, statistik, etc. publiceras på föreningens officiella hemsida. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter kan det avsägas genom att skicka ett mail till kansli@uppsalahk.se.


Personuppgifter
* PersonNr: -  
* Kön:Man   Kvinna
* Förnamn:
* Efternamn:
c/o:
* Adress:
* Postnummer:
* Ort:
Mobiltelefon:
Telefon hem:
E-post 1:
Målsman 1 uppgifter
* Relation:
* Namn:
* E-post:
* Telefon:
Målsman 2 uppgifter
Relation:
Namn:
E-post:
Telefon:
Kommentarer:
* Obligatoriska fält

 
© SportAdmin AB