Börja Spela Handboll? - Klicka här för information
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Medlem o träningsavgifter säsong 2020/2021

Träningsavgifter för säsongen 2020/2021

Följande träningsavgifter gäller from 2020-05-01.


· Handbollskola/Bollkul (5-7 år)        600 kr/år

· F/P -12 (8 år)                             1100 kr/år

· F/P -11 (9 år)                            1 200 kr/år

· F/P -10 (10 år)                          1 200 kr/år

· F/P -09 (11 år)                          1 500 kr/år

· F/P -08 (12 år)                          1 500 kr/år

· F/P -07 (13 år)                          2 200 kr/år

· F/P -06 (14 år)                          2 200 kr/år

· A-ungdom -04/-05 (15-16 år)     2 750 kr/år  

·  Junior/Senior                           3 000 kr/år
    (För senior viss avgiftsreducering vid utfört arbete inom UHK, delfaktureras 3 ggr per år.)
    Obs! För säsong 20/21 kommer första debiteringen innehålla medlemsavgift + träningsavgiften för 2 perioder av 3.

· Dam motion                              1 000 kr/år     1 träning (1 h) per vecka + matcher.

· Veteraner                                    600 kr/år     1 träning (1 h) per vecka.Medlemsavgifter för 2020 fastställdes på årsmötet 2020-05-28 enligt följande:

 • Enskild medlemsavgift              600 kr     per medlem/år
 • Familjemedlemskap               1 000 kr     per familj/år

Alla spelare/ledare/domare + övriga som verkar inom UHK skall betala medlemsavgift.


Betalning genomförs from slutet av augusti där vi from denna säsong använder oss av Sportadmins system för debitering gällande medlem- och träningsavgifter:
Se mer information i följande nyhetsbrev >>>Grundläggande modell för hur vi fastställer träningsavgifter är:

 • Gällande Barn och Ungdom så är vår eftersträvan att dessa två verksamhetsområden hamnar nära ett nollresultat, viktigt att det inte blir minus resultat.
 • Gällande Senior/Junior verksamheten så täcks deras kostnader av deras egna avgifter, intäkter från matcharrangemang, sponsorer samt även beachverksamheten som stödjer denna verksamhet tills vi får in högre sponsorintäkter.


Lite mer information:

 • Gällande tränarersättning så kommer vi ersätta med samma ersättning som föregående år men alla tränare skall då ha en överenskommelse med styrelsen, detta kommer hanteras under hösten. Det betyder att UHK ekonomi kommer ordna utbetalning av ersättning utifrån dessa överenskommelser. Vi kommer även under hösten fortsätta utveckla vår modell för ledarersättning för dom som har utbildning och erfarenhet.
 • Idag har vi en sponsringsintäkt som inte räcker för att stödja seniorverksamheten fullt ut men vi arbetar för att vi skall nå dit. Fram tills dessa så använder vi den del som behövs från beachverksamhetens överskott. 
  Utöver stödet till seniorverksamheten så ger beachverksamheten fler fördelar som:
  - Gratis träningsavgift för beachträningar
  - Gratis träningstider för beachplaner tex Campus
  - Gratis lagavgift för UHK lag i Uppsala Beachcup
     + att spelarna slipper betala 150kr/spelare i sanktionsavgift till förbundet, UHK står för det.
  - Mycket roligt för våra ungdomar med egen Uppsala HK Beachcup där även dom som inte arbetar hänger med varandra på denna cup.
  - Bidrar till lagtältet i Åhus.
  - Sommarjobb för drygt 20 ungdomar
  - Vi utvecklar seniorverksamheten som våra ungdomar förhoppningsvis önskar att delta senare i livet.

 •  

  Övriga förutsättningar i UHK:s budget för detta verksamhetsår är följande:

  • Kansli- och ekonomifunktion samt klubbis mm finansieras med intäkter från medlemsavgifter och klubbkortförsäljning 2 ggr per år.
  • Alla CUP kostnader står spelarna för själva men fakturor för anmälningsavgifter, hotell och resor faktureras UHK där UHK ekonomi bokför kostnaden i lagkassan. Lagledaren beräknar fram kostnaden per spelare och Cup som regleras via lagets lagkassa.
   Viktigt är att alla CUP-avgifter skall vara betalda innan cup genomförs.
   Detta betyder att UHK inte står för några cupkostnader.
  • Lagkassan nyttjas av lagen för att samla ihop pengar för utfört arbete som kan minska kostnader för cuper, träningsläger mm.
   Intäkter från all försäljning via Teamsales (Newbody etc), fikaförsäljning och övriga arbeten samlar ni i lagkassan.

  Uppsala HK styrelse

  Medlem o träningsavgifter säsong 2019/2020

  Träningsavgifter för säsongen 2019/2020

  Följande träningsavgifter gäller from 2019-05-01 och detta beslutades under styrelsemötet 2019-09-03.


  · Bollkul (5-6 år)                          400 kr/år

  · Mix -12 (7 år)                            800 kr/år

  · F/P - 11 (8 år)                        1 100 kr/år

  · F/P -10 (9 år)                         1 200 kr/år

  · F/P -09 (10 år)                       1 200 kr/år

  · F/P -08 (11 år)                       1 500 kr/år

  · F/P -07 (12 år)                       1 500 kr/år

  · F/P -06 (13 år)                       2 200 kr/år

  · F/P -05 (14 år)                       2 200 kr/år

  · A-ungdom (15-16 år)              2 750 kr/år  

  ·  Junior/Senior                         3 000 kr/år
      (För senior viss avgiftsreducering vid utfört arbete inom UHK, delfaktureras 2 ggr per år.)

  · Veteraner                                 800 kr/år     1 träning (1 h) per vecka.  Medlemsavgifter för 2019 fastställdes på årsmötet 2019-05-28 enligt följande:

  • Enskild medlemsavgift              600 kr     per medlem/år
  • Familjemedlemskap               1 000 kr     per familj/år

  Alla spelare/ledare/domare + övriga som verkar inom UHK skall betala medlemsavgift.  Grundläggande modell för hur vi fastställer träningsavgifter är:

  • Gällande Bollkul så har vi en lägre träningsavgift och detta ger ett visst underskott som stöds med pengar från bollkuls egna medlemsavgifter samt visst övrigt stöd.
  • Gällande Barn och Ungdom så är vår eftersträvan att dessa två verksamhetsområden hamnar nära ett nollresultat, viktigt att det inte blir minus resultat.
  • Gällande Senior/Junior verksamheten så täcks deras kostnader av deras egna avgifter, intäkter från matcharrangemang, sponsorer samt även beachverksamheten som stödjer denna verksamhet tills vi får in högre sponsorintäkter.


  Lite mer information:

 • Gällande tränarersättning så kommer vi ersätta med samma ersättning som föregående år men alla tränare skall då ha en överenskommelse med styrelsen, detta kommer hanteras under hösten. Det betyder att UHK ekonomi kommer ordna utbetalning av ersättning utifrån dessa överenskommelser. Vi kommer även under hösten utveckla en modell för utökad träningsersättning för dom som har utbildning och erfarenhet.
 • Idag har vi en sponsringsintäkt som inte räcker för att stödja seniorverksamheten fullt ut men vi arbetar för att vi skall nå dit. Fram tills dessa så använder vi den del som behövs från beachverksamhetens överskott. 
  Utöver stödet till seniorverksamheten så ger beachverksamheten fler fördelar som:
  - Gratis träningsavgift för beachträningar
  - Gratis träningstider för beachplaner tex Campus
  - Gratis lagavgift för UHK lag i Uppsala Beachcup
     + att spelarna slipper betala 150kr/spelare i sanktionsavgift till förbundet, UHK står för det.
  - Mycket roligt för våra ungdomar med egen Uppsala HK Beachcup där även dom som inte arbetar hänger med varandra på denna cup.
  - Bidrar 10.000 kr till lagtältet i Åhus (= 50% av kostnaden)
  - Sommarjobb för drygt 20 ungdomar
  - Vi utvecklar seniorverksamheten som våra ungdomar förhoppningsvis önskar att delta senare i livet.

 •  

  Övriga förutsättningar i UHK:s budget för detta verksamhetsår är följande:

  • NIU (Nationell Idrottsutbildning) som bedrivs på Celsius skolan är budgeterad till ett 0 resultat.
  • Kansli- och ekonomifunktion samt klubbis mm finansieras med intäkter från medlemsavgifter och klubbkortförsäljning 2 ggr per år.
  •  Alla CUP kostnader står spelarna för själva men fakturor för anmälningsavgifter, hotell och resor faktureras UHK där UHK ekonomi bokför kostnaden i lagkassan. Lagledaren beräknar fram kostnaden per spelare och Cup som UHK ekonomi sedan fakturerar respektive spelare. 
   Viktigt är att alla CUP-avgifter skall vara betalda innan cup genomförs.
   Detta betyder att UHK inte står för några cupkostnader.
  • Lagkassan nyttjas av lagen för att samla ihop pengar för utfört arbete som kan minska kostnader för cuper, träningsläger mm.
   Intäkter från all försäljning via Teamsales (Newbody etc), fikaförsäljning och övriga arbeten samlar ni i lagkassan.

  Uppsala HK styrelse
  3 sep 2019