Vill du börja spela handboll? - Klicka här för att komma till informationen
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Anmälan till och kostnad för USM

Policy för anmälan till USM samt för beställning av boende och resa  

-Boende

Boende bokas och betalas av spelaren själv.

-Resa

Resa bokas alltid till billigast möjliga pris (ska kunna redovisas). Uppsala HK står för en kostnad av max 500 kr per spelare (max 14 spelare) och ledare (max 2 ledare). Ett lag kan välja att åka med fler spelare och ledare men detta får då bekostas av laget.

Uppsala HK ersätter enbart kostnad för tåg/buss/ flyg. Milersättning kommer inte att utgå, bilresor upp till 1,5 timme enkel resa bekostas av spelaren/ledaren själv. 

-Fakturering

Fakturering av resa sker till klubben. Lista på spelare och ledare skickas till klubben och max 500 kr/spelare dras av från den totala kostnaden. Ev resterande kostnad kommer att faktureras spelare enligt den listan som laget skickat in.

 

Att arrangera SM

Uppsala HK ser gärna att steg i SM arrangeras på hemmaplan. Kontakta kansliet eller ordförande om intresse för detta finns så undersöker vi hallfrågan och gör en intresseanmälan till Svenska Handbollsförbundet. Om laget tar på sig att arrangera ett steg i SM så är det laget som ansvarar för allt, inte klubben. Men det är inte speciellt svårt. Det finns ett antal saker som skall fixas, uppgifterna fördelas på ett lämpligt sätt inom laget. Nedan finns ett exempel på hur en checklista kan se ut. 


  • Kontaktperson: Kontakta lagen och hälsa dem välkomna. Informera om boende (förslagsvis Scandic där Svenska Handbollsförbundet har avtal).
  • Tävling- domar- och hallansvarig: Se till att resultaten rapporteras in till förbundet. Sätta upp tabell och resultat på plats. Omklädningsrum till Lagen. Känna till tävlingsregler (finns på www.svenskhandboll.se) och kunna svara på frågor från lagen rörande detta. Samla in domarkvitton och se till att ekonomiansvarig betalar samt skicka summan till Svenska Handbollsförbundet.
  • Sekretariat: Bemanna sekretariatet. Se till att det finns all utrustning till sekretariatet samt reservutrustning ifall den tekniska utrustningen inte skulle fungera.
  • Fika Lördag+ söndag: Ansvariga ser till att utrustning, växelkassa m.m. finns på plats.
  • Bemanning fika:Praxis är att ledarna får fika gratis. Om utrymme kan ordnas så gör gärna en ledarhörna.
  • Matchprogram: Samla in informationen från motståndarlagen och göra ett trevligt matchprogram.
  • Speaker: Presenterar spelarna före första match. Sköter musiken i pauserna och inspirerande prat emellanåt. Kommenterar insiktsfullt alla Polackrörelser, Tjeckväxlar och Bogdanstarter.
  • Spellista: Vi måste ta med rätt sladd till anläggningen i Fyrishov B
  • Matchens lirare tröjor: Beställs via Intersport