Börja Spela Handboll? - Klicka här för information
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Anmälan till, arrangörsbidrag och kostnad för USM

Policy för anmälan till USM samt för beställning av boende och resa from säsongen 2019/2020 


-Anmälningsavgift

Uppsala HK står för anmälningsavgiften till USM.


-Arrangörsbidrag

Alla lag som står som arrangörer för en grupp får ett bidrag på 1000 kronor per spelad match. För att en arrangör ska få tillgodoräkna sig bidraget krävs att den gör en viss återrapportering till SHF. Bidraget är 1000 kronor per match och delas ut för att täcka dessa kostnader:

• Hallhyra 

• Två matchfunktionärer/match 

• Två domare/match

• Eventuell annonsering

• Övrig administration


-Kostnader

Det sker en central kostnadsfördelning av lagens och domarnas reskostnader. Med detta menas att alla lag i alla grupper i ett steg delar på den totala kostnaden.

Lagens reskostnader räknas ut genom en kalkyl där varje lag får tillgodoräkna sig 75 kronor per mil mellan hemort och spelort (avstånden räknas ut med hjälp av Google Maps och kortaste resväg används alltid vid kalkylen). Om ett lag har mer än 75 mils resa enkel väg och kan uppvisa kvitton på flygbiljetter så får det tillgodoräkna sig 150 kronor per mil för sin resa.

Eventuellt överskott från varje steg går tillbaka till lagets deltagare.


-Boende

Boende bokas och betalas av spelaren själv.


-Resa

Lagets spelare står själva för reskostnaderna och det skall vägas in både ekonomi och miljö vid val av ressätt. 

Vid långa och dyra resor kan Uppsala HK lämna bidrag på upp till 500kr/deltagare för högst 14 spelare och 2 ledare. Detta skall ansökas till styrelsen och kunna motiveras. Ett lag kan välja att åka med fler spelare och ledare men detta får då bekostas av laget.


-Fakturering

Fakturering av resa sker till klubben enligt lista på spelare och ledare som skickas till klubben. ekonomi@uppsalahk.se


 

Att arrangera SM

Uppsala HK ser gärna att steg i SM arrangeras på hemmaplan, lagen kan tjäna bra med pengar och undviker dyra resor. Kontakta kansliet om intresse för detta finns så undersöker vi hallfrågan och gör en intresseanmälan till Svenska Handbollsförbundet. Tänk på att det är mindre troligt att vi får chans att anordna steg 4 då finalerna (steg 5) går i Uppsala. Klubben har en stående förfrågan till förbundet om att få anordna ett steg. Lag som tar på sig eller blir tilldelade att arrangera ett steg i SM ansvarar för att det blir genomfört och är inte speciellt svårt. Det finns ett antal saker som skall fixas, uppgifterna fördelas på ett lämpligt sätt inom laget. Nedan finns ett exempel på vad som behöver göras. Mer information, mallar och checklistor finns under dokument/USM. 


  • Kontaktperson: Kontakta lagen och hälsa dem välkomna. Informera om boende (förslagsvis Scandic där Svenska Handbollsförbundet har avtal).
  • Tävling- domar- och hallansvarig: Se till att resultaten rapporteras in till förbundet. Sätta upp tabell och resultat på plats. Omklädningsrum till Lagen. Känna till tävlingsregler (finns på www.svenskhandboll.se) och kunna svara på frågor från lagen rörande detta. Domarna mejlar själva in domarkvitton till ekonomiansvarig (ekonomi@uppsalahk.se) som betalar ut och skickar summan till Svenska Handbollsförbundet.
  • Sekretariat: Bemanna sekretariatet. Se till att det finns all utrustning till sekretariatet samt reservutrustning ifall den tekniska utrustningen inte skulle fungera.
  • Fika Lördag+ söndag: Ansvariga ser till att utrustning, växelkassa m.m. finns på plats.
  • Bemanning fika:Praxis är att ledarna får fika gratis. Om utrymme kan ordnas så gör gärna en ledarhörna.
  • Matchprogram: Samla in informationen från motståndarlagen och göra ett trevligt matchprogram.
  • Speaker: Presenterar spelarna före första match. Sköter musiken i pauserna och inspirerande prat emellanåt. Kommenterar insiktsfullt alla Polackrörelser, Tjeckväxlar och Bogdanstarter.
  • Spellista: Vi måste ta med rätt sladd till anläggningen i Fyrishov B
  • Matchens lirare tröjor: Beställs via Intersport